Басты бет

Іздеу

Сенім телефондары

150

сенім телефоны арқылы өмірдің қиын жағдайына тап болған балаларға құқықтық, психологиялық және консультативтік қызметі көрсетіледі.

 

11616

Зорлық-зомбылық және қатыгез фактілері (тұрмыстық зорлық-зомбылық, еңбектік және сексуальды қанау) анықталған жағдайларда қалалық және ұялы телефондардан «11616» республикалық сенім телефона хабарласуға болады.

 

Колледждің 2018-2019 оқу жылына арналған жұмыс жоспары PDF Print Email

1. 2018 – 2019 оқу жылындағы педагогикалық ұжым қызметінің негізгі міндеттері

 

Колледж миссиясы – техникалық және технологиялық бейінде бәсекеге қабілетті, нарық талаптарына сәйкес өз дайындықтарының жоғары сапасын көрсете алатын мамандар дайындау.

Көзқарас - қоғам және жұмыс беруші талаптарына жауап беретін, өнеркәсіптің жоғары технологиялық салаларының қажеттілігі үшін кәсіби және бәсекеге қабілетті мамандар даярлау бойынша Қазақстандағы және халықаралық білім беру кеңістігіндегі танымал колледж атану;

2021 жылға дейін жоспарланған Стратегиялық міндеттер:

Стратегиялық менеджмент жүйесін сапалы біліммен дамыта отырып, технологиялық колледж белгілейді:

-         Қазақстан Республикасы экономикасының азық-түлік, қайта өңдеу, химиялық-технологиялық салалары үшін білікті мамандар даярлауда танымал көшбасшы атану;

-         тағам өнеркәсібі үшін мамандарды даярлау және қайта даярлау бойынша базалық «Құзыретті орталық» болу;

-         колледждің білім беру, мәдени және әлеуметтік қызметінің жоғары сапасын қамтамасыз ететін инфрақұрылым мен материалдық-техникалық базасын жетілдіру;

-         аймақтың және республиканың еңбек нарығы сұранысын мейілінше толық қанағаттандыру мақсатында колледж түлектерінде жоғары кәсіптік білім деңгейі мен кәсіпкерлік дағдыларды қалыптастыру;

-         «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық патриоттық идеясының адамгершілік-рухани құндылықтары мен салауатты өмір салты мәдениетінің нығаюына жәрдемдесу;

-         Павлодар қаласы мектептерінде бейінді сыныптардың санын кеңейту; колледж оқытушыларының оқушылармен сабақ өткізуі;

-         колледждің инженер-педагог қызметкерлері мен қызметкерлердің кәсіби жетілдіруге және өзін-өзі танытуға, білім деңгейін арттыруға, шығармашылығын дамытуға оңтайлы жағдай жасалуын қамтамасыз ету.

2018-2019 жылдардағы әдістемелік тақырып: «Колледждің білім беру траекториясын жүйелі модельдеу негізінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды енгізу»

Оқушылардың жас ерекшеліктерін есепке алғандағы негізгі міндеттер:

1. Нарық жағдайында өмір сүруге және еңбек етуге қабілетті жаңа формациядағы мамандарды дайындау жұмысын жалғастыру. Үздіксіз кәсіптік білім беру құрылымын дамыту.

2. Білім сапасын мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттар, оқу жоспары және бағдарламаларды жетілдіруді енгізу есебінен арттыру.                                    

3. Мамандарды мемлекеттік тілде дайындауды жетілдіру.                        

4. Оқытушылардың әдістемелік шеберлігін, мамандарды даярлау сапасына жауапкершілігін арттыру.                                                                                                            

5. Жаңа педагогикалық технологиялар игеру, ұжымда шынайы шығармашылыққа, жоғары кәсібилікке, бірбеткейлікке жағдай жасау.                                                              

6. Жаңа типтік оқу бағдарламаларына, бірыңғай әдістемелік тақырыпқа байланысты келесі құжаттар дайындалсын:                                                                                              

- оқыту-жоспарлау құжаттамасы;                                                                                            

- пәндер мен мамандықтардың кешенді әдістемелік қамтамасыздандыру;                        

- оқу үрдісін ұйымдастырудың негізгі үлгісі ретінде сабақты жүргізу әдістемесін.    

7. Білім беру сапасын бағалау, оның мемлекеттік білім беру – кәсіптік бағдарламаларға сәйкестігін анықтау мақсатында колледжді аттестаттаудың жоғары деңгейін қамтамасыз ету.                                                                                                                            

8. Оқытуды одан әрі ақпараттандыру бойынша жұмысты жалғастыру, мамандардың кәсіби біліктілігін қалыптастыру құралы ретінде білім алушылардың өздігінен әрекет етуін дамыту.      

9. Білім алушыларға тәрбиелік ықпал ету тиімділігін арттыру бойынша жұмысты жалғастыру.                                            

10. Білім алушылардың рухани мәдениеттің бастауларына қызығушылыққа және оны көрсетуге, адамгершілік қасиеттерді, мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, Қазақстандық патриотизм сезімін, ұлттық намыс сезіміне тәрбиелеу.                                                                                                              

11. Сабақтар, сабақтан тыс іс-шаралар, спорттық секциялар, қызығушылық бойынша клубтар арқылы салауатты өмір салтын насихаттау, моральдік қасиеттерін тәрбиелеу.

12. Маманның кәсіби өсуінің негізі ретінде өндірістік оқыту мен тәжірибені ұйымдастыру және өткізуді жетілдіру, әлеуметтік серіктестер және жұмыс берушілермен байланысты үзбеу, оқу процесіне жаңа технологияларды енгізу, озық кәсіпорындар тәжірибесін насихаттау.                                                                                                                                                    

13. Мамандарды даярлау сапасын арттыру мақсатында кабинеттер мен зертханалардың материалдық-техникалық базасын нығайту.

14. Педагогикалық ұжым мен білім алушылардың мүлікті сақтауға, жатақхана нормаларын ұстану жауапкершілігін арттыру бойынша жұмысты жалғастыру.

Жоспарланған міндеттерді жүзеге асыру және білім алушыларды тәрбиелеу мен оқытудың кешенді жүйесін жетілдіру үшін білім алушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес әрбір курста дифференциалды тапсырмалар қарастырылсын.

1 к у р с

Жеке және қоғамдық нормалар мен ережелерді қабылдау және бейімделу, болашақ мамандыққа қызығушылықты келесілер арқылы ояту:

1. Колледждегі оқыту жүйесі және оқыту құрылымымен таныстыру.

2. Колледждің дәстүрімен, ішкі тәртіп ережесімен таныстыру. Білім алушылар мен оқытушылардың құқығы мен міндеттері туралы декларацияға қол қою.

3. Қазақстандық патриотизмді тәрбиелеу, мемлекеттік рәміздерді, халықтың салт-дәстүрін білуге үйрету.

4. Өзіндік жұмыс, шығармашылық дағдыларына, конкурстар, конференциялар, жарыстар, әдеби оқуларға қатысуға баулу.

5. Жалпыколледждік іс-шараларға, пән үйірмелері жұмысына, қызығушылық бойынша үйірмелерге қатысу.

6. Білім алушылардың оқу деңгейі және тәрбиелілік мониторингін жүргізу.

2 к у р с

Қоғамдық іс-әрекет дағдыларын нығайту және жетілдіру, оқытуда кәсіптік бағдар беру мыналар арқылы жүргізіледі:

1. Жалпы кәсіптік және арнайы циклдер пәндері бойынша нақты білім алу.

2. Ұйымдастырушылық және қоғамдық – саяси жұмыс негіздерін игеру.

3. Өндірістік оқыту кезінде кәсіби іскерлікке үйрену, тәжірибеден өту, кәсіп алу.

4. Техникалық шығармашылық үйірмелеріне, олимпиадаларға, мамандықтар бойынша клубтардың жұмысына, студенттік байқауларға қатысу.

5. Ғылыми-практикалық конференцияларда баяндамалар жасау, кәсібі бойынша «Ең үздік маман» конкурсына қатысу.

3 - 4 к у р с

Кәсіби дағдыларды әрі қарай жетілдіру. Оқушылардың мүдделерін анықтау, кәсіпорындағы практикалық іс-әрекетке дайындығын, адамдармен жұмыс істей білуін, ғылыми-техникалық ақпарат ағынын ажырата алуын анықтау. Кәсіби дайындығы мен ұжымды басқару дағдылары мыналар арқылы алынады:

1. Арнайы пәндер бойынша теориялық және практикалық білім алу, біліктілікті және іскерлікті меңгеру.

2. Өндірістің өзекті мәселелері бойынша теориялық және практикалық әзірлемелерді орындау.

3. Мамандық бойынша білімдерін кеңейту және тереңдету, арнайы пәндер блогын өздігінен игеру жолымен нарықтық экономика мәселелерін білу және ғылым мен техниканың жаңа жетістіктерін меңгеру.

4. Кәсіби шеберлігі мен кәсіпке сүйіспеншілігін арттыру.

 

2. 2018-2019 оқу жылындағы колледж жұмысының негізгі бағыттары.

 

Жұмыс атауы

Жауаптылар

Орындау мерзімі

1

Ұйымдастыру жұмысы

Директор

Жыл бойы

2

Колледж құрылымын оңтайландыру

Директор

Жыл бойы

3

Оқу-әдістемелік жұмыс.Оқыту сапасы мониторингі, тиімділігін арттыру.

ОІ жөніндегі директордың орынбасары

Жыл бойы

4

Оқу мекемесіндегі оқу-тәрбие процесін бақылау.

ОІ жөніндегі директордың орынбасары

Жыл бойы

5

Тілдерді қолдану мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру

ОІ және ТІ жөніндегі директордың орынбасары

Жыл бойы

6

«Серпін-2050» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру

ОІ және ТІ жөніндегі директордың орынбасары

Жыл бойы

7

Білім алушылардың тұлғасын дамыту. Тәрбие жұмысын ұйымдастыру.

ТІ жөніндегі директордың орынбасары

Жыл бойы

8

Оқу-тәрбие процесін психологиялық –педагогикалық қолдау

ТІ жөніндегі директордың орынбасары

Жыл бойы

9

Жаппай спорттық және дене тәрбиесі –сауықтыру жұмысы

ТІ жөніндегі директордың орынбасары

Жыл бойы

10

Дуальды оқыту шеңберінде серіктестік қатынастарды кеңейту

ӨТ жөніндегі директордың орынбасары

Жыл бойы

11

Педагогикалық кадрларды аттестаттау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру

Әдіскер

Жыл бойы

12

PLATONUS автоматтандырылған ақпараттық жүйесі үшін мәліметтер банкін қалыптастыру

АТ жөніндегі директордың орынбасары

Жыл бойы

13

Материалдық-техникалық базаны дамыту арқылы колледждің білім беру ортасын жетілдіру, құзыретті маман дайындығының сапасын қамтамасыз ету мақсатында ақпараттық ресурстарды толықтыру

ОІ және АТ жөніндегі директордың орынбасары

Жыл бойы

14

ҚР ӘД электронды оқулықтарын лицензиялау бойынша жұмысты жалғастыру

АТ жөніндегі директордың орынбасары, әдіскер

Жыл бойы

 

 

 

 


 

 

 

3. Колледж құрылымын оңтайландыру

№№

Жұмыс атауы

Жауаптылар

Орындау мерзімі

11

Педагогикалық кадрларды аттестаттау жұмысын ұйымдастыру.

ОІ жөніндегі директордың орынбасары, әдіскер

қазан-наурыз

22

Жаңа мамандықтар үшін инженерлік-педагогикалық жұмыскерлер бойынша мәліметтер банкін құру.

директор

қазан

23

Қашықтықтан оқытуды сырттай оқу бөлімінде енгізуді ұйымдастыру.

сырттай оқу бөлімінің меңгерушісі

Жыл бойы

24

Дуалды оқыту шеңберінде серіктестік қарым-қатынасты кеңейту.

ӨТ жөніндегі директордың орынбасары

Жыл бойы

55

Оқытушылардың электронды портфолиосын жасау

ОІ жөніндегі директордың орынбасары, АТ жөніндегі директордың орынбасары, әдіскер

Жыл бойы

 

                 

 

4. Оқу-әдістемелік жұмыс.

 Оқыту сапасының мониторингін және тиімділігін арттыру

 

Жаңа оқу жылында әдістемелік кабинет жұмысының міндеттері: алған білімі негізінде өзін-өзі таныта алатын, өзін-өзі дамыта алатын, өздігінен кәсіби, сауатты шешім қабылдай алатын болашақ білікті мамандық иесін қалыптастыру бойынша педагогикалық ұжымның шеберлігін шыңдайтын әдістемелік көмек көрсету.

Әдістемелік жұмыстың негізгі бағыттары:

-         әрбір оқу мамандығының кешенді әдістемелік қамтамасыз етілуін құру;

-                     колледж оқытушыларымен өндірістік оқыту шеберлерінің педагогикалық шеберлігін жетілдіру және мамандарды дайындау сапасын арттыру;

-                     оқытушылар және өндірістік оқыту шеберлерінің жеке әдістемелік жұмысы;

-                     педагогтардың ғылыми жұмысы;

-                     үздік педагогикалық тәжірибені қорытындылау және тарату;

-                     білім алушылардың ғылыми жұмысына жетекшілік ету;

-                     ЦӘК шеңберінде колледж педагогтарының жұмысына әдістемелік жетекшілік ету.

Әдістемелік жұмыстың негізгі түрлері:

-                     курстарда, тағлымдама мен қайта даярлау курстарында оқытушылардың біліктілігін арттыру;

-                     оқу-әдістемелік құжаттар және авторлық оқу бағдарламаларын әзірлеу;

-                     оқу сабақтарын әдістемелік қамтамасыз ету жұмысы;

-                     оқулықтар, құралдар, мақалалар жазу және жариялау;

-                     білім алушыларға курстық жұмыстарды жазуға жетекшілік ету;

-                     білім алушыларға конференцияларға дайындауда жетекшілік ету;

-                     педагогикалық кеңестерде, әдістемелік кеңестерде, ЦӘК отырыстарында тақырыптық баяндама жасау;

-                     колледжішілік, облыстық, республикалық және халықаралық конференцияларда баяндама жасау;

-                     әдістемелік, циклдік комиссияларға жетекшілік ету;

-                     кәсіби шеберлік олимпиадаларын, конкурстарын (міндетті түрде нәтиженің жазбаша талдауы болуы тиіс) дайындау және өткізу.

Қойылған міндеттерді жүзеге асыру мақсатында жоспарланды:

-                     оқытушылардың ғылыми деңгейін арттыру мақсатында психологиялық-педагогикалық ғылым нәтижелерімен таныстыру жұмысын жалғастыру;

-                     шығармашылықты жұмыс істейтін оқытушылардың озық педагогикалық тәжірибесін зерделеу, жалпылау және енгізу жұмысын жалғастыру;

-                     жас оқытушыларға Жас педагог мектебін ұйымдастыру, семинар-практикумдар, педагогикалық оқуларды, конференцияларды өткізу арқылы педагогикалық шеберлігін арттыруға көмек көрсету

-                     дарынды балалармен жұмысты дайындау және өткізуде көмек көрсету, білім алушылар мен оқытушылардың ғылыми-тәжірибелік жұмысын ұйымдастыруға жәрдемдесу;

-                     ашық сабақтар, сыныптан тыс іс-шаралар, пән апталығын, ғылыми-практикалық конференциялар, өндірістік тәжірибе бойынша есептік конференциялар өткізуге, білім алушылардың білім сапасын бақылауды жетілдіруге көмек көрсету.

Технологиялық колледждің педагогикалық ұжымы «Колледждің білім беру траекториясын жүйелі модельдеу негізінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды енгізу» әдістемелік тақырыбында жұмыс жасауын аяқтап келеді.

 

 
 

 
© 2008 Павлодарский технологический колледж